Click image to see the next one

Canada Day Smiles

Photo: Bill MacMillan

South Delta Riders at the start of the Canada Day 149 Populaire.
To see the whole group, click Bigger.
July 1, 2016

See photo Bigger

Go To: More Canada Day Populaire Photos

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_